WA-135

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น4,028,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,369,000

WATER HOME SERIES
Contemporary Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ1 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย147 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน53 ตารางวา
 • กว้าง14 เมตร
 • ยาว15 เมตร
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลนชั้น 3

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น4,028,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,369,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลนชั้น 3

WATER HOME SERIES
Contemporary Style


 • WA-135แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ1 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย147 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน53 ตารางวา
 • กว้าง14 เมตร
 • ยาว15 เมตร
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน