FA-196
 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,212,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น5,049,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย210 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน88 ตารางวา
 • กว้าง20 เมตร
 • ยาว17.5 เมตร
 • หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,212,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น5,049,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • FA-196แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย210 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน88 ตารางวา
 • กว้าง20 เมตร
 • ยาว17.5 เมตร
! หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน