F-197

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น3,882,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,133,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย206 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน79 ตารางวา
 • กว้าง19 เมตร
 • ยาว16.5 เมตร
 • หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น3,882,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,133,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-197แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย206 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน79 ตารางวา
 • กว้าง19 เมตร
 • ยาว16.5 เมตร
! หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน