EA-201

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น5,960,000

EARTH HOME SERIES
Tropical Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ1 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย276 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน71 ตารางวา
 • กว้าง12.50 เมตร
 • ยาว22.50 เมตร
 • หลังคา คสล.
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลนชั้น 3

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น5,960,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลนชั้น 3

EARTH HOME SERIES
Tropical Style


 • EA-201แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ1 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย276 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน71 ตารางวา
 • กว้าง12.50 เมตร
 • ยาว22.50 เมตร
! หลังคา คสล.
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน