F-217

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น8,184,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น9,404,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน5 ห้อง
 • ห้องน้ำ5 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย331 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน107 ตารางวา
 • กว้าง23 เมตร
 • ยาว18.5 เมตร
 • หลังคา Metal Sheet และหลังคา คสล. (บางส่วน), ห้องน้ำผู้สูงวัย, ระดับพื้นชั้นล่าง +0.8 ม.
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลน 3D

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น8,184,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น9,404,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-217แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน5 ห้อง
 • ห้องน้ำ5 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย331 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน107 ตารางวา
 • กว้าง23 เมตร
 • ยาว18.5 เมตร
! หลังคา Metal Sheet และหลังคา คสล. (บางส่วน), ห้องน้ำผู้สูงวัย, ระดับพื้นชั้นล่าง +0.8 ม.
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน